Vergoeding, privacy en kwaliteit

Voor het kunnen bieden van kwaliteit en vergoeding van mijn behandelingen ben ik aangesloten bij een beroepsvereniging en een koepelorganisatie. Mijn behandelingen worden daarmee door veel zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed via de aanvullende zorgverzekering.


Vergoeding

Ik ben aangesloten bij de VBAG (de vereniging ter bevordering van alternatieve geneeswijzen) en de koepelorganisatie RBCZ, waardoor vergoeding in veel gevallen mogelijk is via de aanvullende zorgverzekering.

Ook kun je informeren naar de mogelijkheden van vergoeding bij het bedrijf waar je mogelijk werkt. Soms vergoedt de werkgever (een deel van) de kosten.

Kwaliteit

Klachtenprocedure

Ben je niet tevreden over mijn zorgverlening, bespreek dit dan eerst met mij. Komen we er samen niet uit, dan kun je een schriftelijke klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hiervoor ben ik via de VBAG aangesloten bij een klacht- en geschillencommissie (bij Quasir) volgens de Wkkgz.

Privacyverklaring

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt er een registratie bijgehouden van jouw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Uiteraard ga ik zorgvuldig met gegevens om: daarom is naast de Verordening Algemene Gegevensbescherming een aantal regels vastgelegd in een zogenaamde Privacyverklaring. Je hebt altijd recht op informatie. Zonder toestemming mogen geen gegevens doorgegeven worden aan derden. Hiervoor is een Privacyverklaring opgesteld.

Meer informatie over deze onderwerpen vind je op de website van de beroepsvereniging: www.vbag.nl

 

VBAG RBCZ